Rouw

Vroeg of laat krijgt elk mens te maken met rouw. Meestal denk je bij rouw aan verdriet door verlies van iemand die je lief is. Sommige mensen voelen zich verdrietig, anderen voelen zich boos of somber. Misschien voel je wel helemaal niets. Dat geeft al aan, dat iedereen op zijn eigen manier met rouw omgaat. Rouw kan ook voorkomen na een scheiding of verhuizing, waardoor je alles wat je vertrouwd was achter je moet laten.

Het liefst zou je kinderen willen beschermen voor verdriet, maar verdriet hoort bij het leven. Maar hoe elk mens omgaat met verdriet en rouw is voor iedereen anders. Sommige kinderen uiten zich niet, anderen worden zorgzamer dan ooit, weer andere kinderen worden boos. Op sommige momenten spelen kinderen alsof er niets gebeurd is….. Er is geen handleiding om te leren omgaan met rouw en verdriet. Maar je kind steunen kun je wel.

Wees eerlijk over de dood. De fantasie van kinderen over de dood is vaak erger dan de werkelijkheid. Gebruik bij de uitleg over wat er gebeurd is dan woorden die bij de leeftijd van het kind passen.

Benoem de emoties die je ziet bij het kind. Kinderen hebben nog niet alle woorden voor de emoties die ze voelen. Oordeel niet, alle gevoelens zijn oké. Samen huilen, verdriet delen en verwerken is troostvol en schept een band.

Neem de tijd voor elkaar. Als je kind aangeeft dat het je nu nodig heeft, stop dan waar je mee bezig bent en maak gebruik van het moment. Rouwen komt in pieken en dalen. Het is voor iedereen anders wanneer de scherpe kantjes er vanaf zijn.

Als je zelf geen raad weet met je verdriet en je kunt je kind niet goed helpen bij zijn verdriet, denk dan eens aan een kindercoach. Samen met je kind gaat de kindercoach, met behulp van verschillende methodieken aan de slag met het verdriet en de hulpvraag die er is. Dat kan zijn met creatieve- of spel methodieken of misschien gaan we de natuur in om coachend te wandelen. Neem gerust contact met me op.